De ACT-community is een open community waarin het vrij delen van de materiaal een groot goed is. In deze download-sectie is dan ook allemaal gratis te downloaden, vrij te gebruiken materiaal te vinden (meer dan 75 oefeningen, metaforen en informatiebrochues). De Creative Commons CC-BY-NC is van toepassing op het hier aangeboden materiaal.

Time to ACT! - Boek
Het Time to ACT! boek zit vol met oefeningen en metaforen. Per hoofdstuk hebben we een aantal van deze oefeningen en metaforen vrij beschikbaar gemaakt (zeker ook de oefeningen waar veel ruimte voor nodig is om verder uit te werken). Ook verwijzen we vanuit het boek regelmatig naar extra aanvullende informatie op de website, die ook in deze categorie terug te vinden is.

Aanvullend materiaal
Op deze pagina kun je aanvullend ACT-materiaal downloaden.

Overig
In de categorie 'overig' tref je downloads aan die niet direct gerelateerd zijn aan het boek maar wel informatief en bruikbaar in je praktijk. We geven hier ook een overzicht van andere websites waar gratis ACT-materiaal is te vinden.